Menu

Social Media marketing, wel of geen plan gebruiken?

Het begrip Social Media marketing wordt te pas en te onpas gebruikt.
Veel bedrijven zetten het in mindere of meerdere mate in.
Wel of niet succesvol. Wel of niet met toonbare resultaten. Wel of niet gemonitord.

Met andere woorden wel of geen structuur.

Het maken van een gedegen plan vraagt tijd en motivatie. Het schrijven van een plan is niet ieders favoriete bezigheid. Toch wil je enige structuur geven aan activiteiten met daarbij overzicht wat je gaat doen en wanneer. Schematisch kan excel hier eenvoudig aan bijdragen.

Door op deze manier te werken krijg je overzicht van wat eraan zit te komen en wat afgehandeld is. Ook zie je welke media er ingezet worden en wie ervoor verantwoordelijk is. Het geeft je een houvast van je sociale media activiteiten gedurende een bepaalde periode.

Het voordeel van plannen op deze wijze is, dat je snel concreet aan de slag gaat. Het nadeel van plannen is namelijk dat plannen blijven liggen, te strategisch van aard zijn en niet direct praktisch inzetbaar. Dit laatste moet wel uit een plan voortvloeien, maar in de praktijk duurt dit vaak (te) lang. Door het simpel te houden, komen plannen ook daadwerkelijk van de grond. En dat is toch wat je wil? Je business laten zien aan de buitenwereld en hierbij de mogelijkheden van sociale media benutten!

Dus; van start met die excel! In de rijen zet je de periode (dag / week / maand) in de kolommen zet je de activiteiten, de communicatiedoelgroep, verantwoordelijke voor de uitvoering en de status.

Door het bovenstaande door te lopen heb je toch een plan, met weinig tijd opgesteld, maar wel met de structuur die je nodig hebt om overzicht te kunnen houden.

Bekijk hier een eenvoudig voorbeeld.

Social Media marketing, wel of geen plan gebruiken?