Menu

Mediatypen kunnen worden gecategoriseerd in Owned, Paid & Earned media. Binnen Earned media wordt steeds vaker Social Media als aparte categorie genoemd. In deze blog wordt ingegaan op de verschillende media.

Owned media
Owned media zijn media die door een organisatie zelf uitgegeven worden, waar de organisatie dus zelf controle over heeft. Eigen media worden gelijkgesteld aan contentmarketing. Dit is content van het merk zelf afkomstig en door het merk zelf gepubliceerd zonder dat er media voor gekocht moeten worden. Denk hierbij aan de website, nieuwsbrief, brochures en sociale media accounts.

Paid media
Met betaalde media wordt mediaruimte bedoeld die wordt ingekocht. Deze betaalde mediavorm is lang dominant geweest binnen de marketing, zowel offline als online, en is nog steeds belangrijk om veel mensen te bereiken en om een consistente boodschap over je merk uit te dragen. De controle van het merk over de content is hier zeer groot. Voorbeelden van Paid media zijn gedrukte advertenties, sponsoring, lidmaatschappen en de inzet van online advertising.

Earned media
Verdiende media staan gelijk aan user-generated content, dus de aandacht voor je merk geproduceerd door derden zoals bloggers en consumenten. Mensen worden zelf het kanaal om merkboodschappen te verspreiden. Verdiende aandacht kan wel beïnvloed worden, maar niet gecontroleerd. Free publicity in de vorm van bijv. persberichten en mond-tot-mond-reclame vallen hieronder.

Social media
Social media wordt steeds vaker als een aparte media genoemd. Het is het belangrijkste onderdeel van Earned media. Delen, creëren, dialoog aangaan. Social media is hierin ook te zien als massale mond-tot-mond-reclame.

Tenslotte
Van belang is dat een organsatie eerst zijn eigen media op orde heeft. Dit is een lange termijn investering. Vanuit een goede eigen basis bereik je het meest! Vanuit deze basis kan je zelf content verspreiden en voor een groter bereik kan dit aangevuld worden met Paid media. Vervolgens zal er over een organisatie gepraat worden en komt Earned media langs. Via Social media vindt de content verder zijn weg, dit via de eigen accounts en de accounts van derden.

Mediatypen kunnen worden gecategoriseerd in Owned, Paid & Earned media. Binnen Earned media wordt steeds vaker Social Media als aparte categorie genoemd.